GDPR

SC KEYSTONE TEXTEL SRL, societate comerciala cu raspundere limitata cu sediul in Timisoara, str. Ciprian Porumbescu nr. 10, inregistrata la RC Timis , sub nr. J35/3942/1991, CUI RO 1807476, in calitate de operator de date cu character personal, prelucreaza datele dumneavoastra personale cu buna credinta si in realizarea scopurilor specifiacte in prezenta Nota de informare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor  cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal  si libera circulatie a acestor date (Legea nr. 677/2001) si ale Regulamentului UE nr. 679/27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu character personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).

 

1. DATELE PERSONALE FURNIZATE DE CLIENT/BENEFICIAR POT FI URMĂTOARELE:

A. Date de identificare incluse în documente de identitate, în documentele care împuternicesc Clientul/Beneficiarul în relația cu Keystone Textel SRL (de exemplu nume, prenume, domiciliu, CNP, serie, număr act de identitate);

B. Date de identificare ale Clientului/Beneficiarului: sediu social, puncte de lucru, obiectul de activitate, orar de funcționare;

C. Date de contact: adresa de e-mail, telefon fix, mobil, fax, adrese de facturare, adrese de instalare servicii, adrese de livrare echipamente, adrese de corespondență;

D. Datele  incluse în documentele care atestă calitatea/funcția ocupată în cadrul organizației pe care o reprezintă.

E. Planșele privind imobilul pentru care se instaleaza sistemele, ce fac obiectul de lucru al KEYSTONE TEXTEL si al  contractului  incheiat și toate documentele solicitate de IGPR sau ISU pentru întocmirea documentațiilor tehnice de proiectare, instalare și întreținere a sistemelor de securitate instalate și a celorlalte sisteme (automatizări, interfoane, rețea voce-date).

F. Date referitoare la flota de autovehicule: numărul de autovehicole, denumirea acestora, an de fabricație, tipul vehiculului, numărul de înmatriculare.

G. Date ale partenerilor sau furnizorilor și ofertele de preț ale acestora.

 

 

 

2. DATELE PERSONALE SUNT PRELUCRATE DE CĂTRE SC KEYSTONE TEXTEL SRL ÎN URMATOARELE SCOPURI:

A. Ofertarea, negocierea, încheierea și executarea de contracte, în vederea furnizării serviciilor de către S.C. KEYSTONE TEXTEL S.R.L.

B. Instalarea și furnizarea serviciilor, a echipamentelor, monitorizarea flotei auto

C. Service și întreținere sisteme și produse, răspuns la reclamații

D. Raportarea catre institutiile de stat, inclusiv  pentru indeplinirea activitatilor aferente controalelor autoritatilor cum ar fi ANAF, ANPC, IGPR, ISU.

E. In scopuri contabile: facturarea și încasarea serviciilor prestate

F. Efectuarea de studii și statistici interne, studii de piață.

 

3. DATELE PERSONALE SUNT PRELUCRATE DE CATRE SC KEYSTONE TEXTEL SRL IN BAZA URMATOARELOR TEMEIURI LEGALE:

a. În baza consimțământului dumneavoastră, în temeiul Art.6 alin.(1) lit.a) din Regulament – ”persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”; Ati furnizat aceste date firmei Keystone Textel SRL, cu ocazia relatiilor contractuale existente intre societatatea Keystone Textel si dumneavoastra personal sau in calitate de reprezentant al firmei pe care o reprezentati.

b. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;

c. prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

d. prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de prestatorul de servicii sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil. Aceasta conditie nu se aplica insa in cazul prelucrarii efectuate de autoritati publice in indeplinirea atributiilor lor

 

3. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

a. pe toată durata de valabilitate a contractelor încheiate cu Keystone Textel SRL

b. pe toată durata de funcționare a instalațiilor și echipamentelor furnizate, durata medie de funcționare a sistemelor este de 10 ani.

c. pe toată durata legală aplicabilă, conform legislației de arhivare.

 

4. UNDE SUNT STOCATE DATELE:

Toate datele se stochează în serverul Keystone Textel SRL, cu acces restrictionat cu parola.

modalitatea în care acestea sunt păstrate va respecta toate normele în materie de securitate in vigoare.

 

5. CINE ARE ACCES LA DATE / CĂTRE CINE SUNT TRANSFERATE:

a. Persoanele fizice vizate, reprezentanții Clientului/Beneficiarului

b. Reprezentanții prestatorului de servicii

c. Furnizori de servicii (contabilitate, bănci, IT, avocați, executori judecătorești, agenții de colectare a debitelor/recuperare a creanțelor, auditori și alt tip de consultanți). Datele personale transmise terților vor fi adecvate, pertinente și neecesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.

d. Reprezentanții organismelor de control (Politie, Pompieri etc.)

 

 

6. NECESITATEA PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE:

Refuzul Clientului/Beneficiarului de a furniza datele stipulate la literele A-E de la punctul 1. determină imposibilitatea Keystone Textel S.R.L. de a oferta, proiecta și furniza serviciile și produsele pe care le comercializează.

În situația în care vă opuneți prelucrării datelor personale în interes statistic intern (excepție statistica de raportare IGPR obligatorie), relația contractuală dintre Dumneavoastră și Keystone Textel S.R.L. nu va fi afectată în niciun fel.

 

7. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE CĂTRE KEYSTONE TEXTEL:

In conformitate cu legislația în vigoare, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a. dreptul de acces la date, conform art.15 din Regulament;

b. dreptul de rectificare a datelor, conf. art. 16 din Regulament;

c. dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17 din Regulament;

d. dreptul de restricționare a datelor, conform art. 18 din Regulament;

e. dreptul la probabilitatea datelor, conform art. 20 din Regulament;

f. dreptul de a obiecta, conform art. 21 din Regulament;

g. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art.22 din Regulament;

h. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Preluării cu Caracter Personal și Justiției.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către Keystone Textel S.R.L. la adresa: Strada Ciprian Porumbescu, nr.100, Timișoara, Județul Timiș, sau pe e-mail: office@textel.ro, respectiv apelând numărul de telefon 0256201316.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor, Keystone Textel S.R.L. va răspunde acestei solicitări în termen de 15 zile, în conformitate cu Legea nr.677/2001, și începând cu 25 mai 2018, în termen de 30 de zile, în condițiile prevăzute de Regulament

 

Precizăm că această notă de informare este realizată în conformitate cu art.13 din Regulament, respectiv pentru informarea dumneavoastră, nefiind transmisă în scopul colectării consimțământului dumneavoastră pentru operațiunile de prelucrare menționate.

 

Pentru alte informații, vă stăm la dispoziție.

Cu respect,

Keystone Textel S.R.L

NOUTATI
Dezvoltarea continua in segmentul securitatii a creat cel mai sigur mod de identificare non-invaziva, prin citirea venelor din deget.
 
Recunoasterea faciala este una dintre cele mai putin invazive metode biometrice, din pricina efortului scazut de capturare a datelor si nu implica, in...
© Copyright 2024 Keystone Textel.
Web design by Royalty